Ngày đăng: 21/03/2024

(Theo Dân trí) - Quốc hội đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV với ông Võ Văn Thưởng, tại kỳ họp bất thường vừa diễn ra.

Quyết định trên được đưa ra tại kỳ họp Quốc hội bất thường lần thứ 6, diễn ra sáng 21/3 theo triệu tập của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Sau khi nghe trình bày các báo cáo, tờ trình, ý kiến phát biểu của ông Võ Văn Thưởng, Quốc hội đã tiến hành thảo luận, bỏ phiếu kín và thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Võ Văn Thưởng, thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng.

Theo Hiến pháp 2013, Chủ tịch nước giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Vì vậy, khi Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước, ông Võ Văn Thưởng không còn giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, ông Võ Văn Thưởng đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công, xin nghỉ công tác và được Ban Chấp hành Trung ương đồng ý.

Ông Võ Văn Thưởng rời ghế Chủ tịch nước ở tuổi 54, sau hơn một năm đảm nhiệm cương vị này. Sau ông Nguyễn Xuân Phúc, ông Võ Văn Thưởng là Chủ tịch nước thứ hai xin nghỉ giữa nhiệm kỳ.

Trước đó một ngày, Trung ương cũng họp, xem xét và đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, ông Võ Văn Thưởng được Trung ương ghi nhận có sự trưởng thành từ cơ sở, được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước.

Tuy nhiên, ông Võ Văn Thưởng đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Ông cũng phải chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Những vi phạm, khuyết điểm của ông Võ Văn Thưởng, theo Ban Chấp hành Trung ương, đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân ông.

Ông sinh năm 1970, quê ở tỉnh Vĩnh Long; là Cử nhân Triết học, Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn.

Nguồn: Dân Trí